Počítačové kurzy NZ

Pomocou našich IT kurzov sa vám otvorí svet, získate nové poznatky a lepšie platenú prácu.

IT kurzy NZ ONLINE

Zaregistrujte sa teraz na počítačové kurzy a z pohodlia domova sa naučíte EXCEL, WORD, POWERPOINT ONLINE.

gaboer fotka AA

IT počítačové kurzy pre deti, začiatočníkov, seniorov.

Svet sa rýchlo mení a technológia je stredobodom toho všetkého. Mnoho ľudí má pocit, že musia vedieť komunikovať s počítačmi, aby mohli držať krok s tempom zmien.
Našťastie je k dispozícii veľa kurzov na učenie sa. My sme sa zamerali na kurzy ktoré by mal obsolovovať úplne každý. Sú to kurzy EXCELU, WORDU a POWER POINTU.

Školenie EXCEL

• Používateľské prostredie, formátova-nie tabuliek
• Práca s riadkami, stĺpcami a hárkami
• Automatické rady a zoznamy (ich možnosti)
• Automatický filter a zoraďovanie
• Podmienené formátovanie
• Práca s funkciami
• Relatívne a absolútne adresovanie
• Grafy
• Zaheslovanie dokumentu
• Kontingenčné tabuľky

kurz excel

Excel začiatočník online

Termín Dni výučby Čas výučby Počet hodín Jazyk výučby

2.9.2023-5.10.2023

utorok - štvrtok

zatiaľ neurčený

10

slovenský

2.9.2023-5.10.2023

utorok - štvrtok

zatiaľ neurčený

10

maďarský

kurz word

Školenie Word

• Kopírovanie textu, objekty z iných zdrojov
• „Formátovanie
• dokumentu“
• Nečíslovaný a číslovaný zoznam
• Vloženie obrázkov a grafov do dokumentu
• Zarážky tabulátora
• Prepojenia v dokumentoch
• Hlavička a päta, číslovanie strán
• Tvorba obsahu dokumentu
• Nastavenie strany, zlomy a sekcie
• Tvorba bibliografických odkazov

Word začiatočník online

Termín Dni výučby Čas výučby Počet hodín Jazyk výučby

6.9.2023 - 6.10.2023

streda - piatok

zatiaľ neurčený

10

slovenský

6.9.2023 - 6.10.2023

streda  - piatok

zatiaľ neurčený

10

maďarský

Školenie PowerPoint

• Používateľské prostredie, uloženie súborov
• Vloženie obrázok, textu grafov a tabuliek do prezentácie
• Rozloženie snímok
• Nastavenie dizajnu a pozadia snímok
• Vloženie videa a zvukových súborov do prezentácie
• Obsah a prepojenia
• Prechody a animácie
• Hlavička a päta
• Tvorba komentárov a poznámok
• Nahrávanie videa

3
Itskolenie pre začiatcníkov

Základné počítačové znalosti

• Operácie na pracovnej ploche a v prieskumníku
• Štart menu, panel úloh
• Vonkajšie pamäťové zariadenia
• Inštalovanie a odinštalovanie programov
• Webové prehliadače a ich nastavenia
• E-mail a cloudové služby
• Klávesové kombinácie
• Grafické znalosti
• Nastavenia systému
• Sociálne siete

Počítačové a IT kurzy jednoducho.

Počítače sú jedným z najdôležitejších vynálezov minulého storočia. Uľahčili a zefektívnili nám život. Počítače sa používajú takmer v každom odvetví, od školstva cez podnikanie až po zdravotníctvo. ZAČIATOČNÍK | MIERNE POKROČILÍ | POKROČILÍ

It školenie excel

IT kurzy pre deti

It školenia pre deti

IT kurzy pre firmy

It školenia pre firmy

IT pre začiatočníkov

Itskolenie pre začiatcníkov

IT kurzy pre seniorov

It školenie pre seniorov

Prečo naše IT KURZY?

100% Interaktívny Kurz.

Praktické cvičenia, žiadná teória,

Inovačné vzdelávanie  a Inviduálny prístup ku každému.

15 rokov skúsenosti vzdelávaní detí a dospelých.

Získáte lepšie platenú prácu a svet sa vám otvorí.

 Ponúkame kurzy pre všetky úrovne, od začiatočníkov až po pokročilých.

Máme inštruktorov, ktorí sú odborníkmi vo svojom odbore a môžu vás naučiť to, čo potrebujete vedieť o počítačoch.

S našou pomocou sa budete môcť rýchlejšie zamestnať, pretože vás vybavíme všetkými zručnosťami, ktoré si zamestnávatelia želajú.

Naši lektori sú odborníkmi vo svojom odbore a nielen učia, ale aj konzultujú scenáre z reálneho života, aby mohli študentom poskytnúť vedomosti a skúsenosti z reálneho sveta.

Obsah nášho kurzu je pravidelne aktualizovaný, aby sa študenti vždy dozvedeli o najnovšom vývoji v trendoch a technológiách.

Lektor počítačových kurzov

Študoval som elektrotechniku neskôr som získal titul Mgr., zameraním na programovanie a vzdelávanie. Mám 15 ročnú prax so vzdelávaním detí a dopelých. Naši študenti získali niekoľko ocenení v Bratislave na súťaži programovania pre deti.

Lektor It školenia Drafi Gabriel
Gabriel Dráfi Lektor a Zakladateľ.

Závisý od počtu účasteních, ale základný kurz trvá 10 hodín.

Hovoríme po Slovensky, po Maďarsky a po Anglicky.

Cena kurzu závisí od počtu účastníkov a rozsahu tém.

Do poručujeme vlastný notebook, ale nie je podmienka. V našich priestoroch sme plne vybavený počítačmi.